De ontwikkelingen in de vastgoedsector
oktober 4, 2017
Bijna iedere taxateur overkomt het wel eens: het niet gegund worden van een taxatieopdracht.
oktober 6, 2017

Logica brengt je van A naar B, maar creativiteit brengt je overal.

Het waren de wijze woorden van Einstein en voor mij één van de inspiratiebronnen voor mijn manier van werken.

Vernieuwend denken en handelen is anders dan denken op de wijze waarop de huidige economische problematiek is ontstaan. Dat is historie en wat er fout is gegaan laat zich berekenen.

De toekomstige ontwikkelingen zijn weliswaar ongewis, maar is wel waar het vandaag de dag om gaat en dat geldt niet in het minst voor onroerend goed. Maar ook dat is van alle tijden.

Creativiteit heeft vrijwel altijd tot gevolg dat er veranderingen plaatsvinden en JAN DIEPHUIS Property Valuation & Consultancy vindt dat die veranderingen inzichtelijk en transparant moeten zijn gemaakt voor de zowel eigenaren als gebruikers.

Ik ben er van overtuigd dat de veranderingen, eisen, wensen en voorschriften met betrekking tot taxaties van vastgoed en advisering met betrekking tot huisvestingsvraagstukken en overige ontwikkelingen in de vastgoedsector, in hoog tempo plaatsvinden.

Door de opkomst van de huidige jonge generatie, die is opgegroeid in een digitale wereld, zal het tempo alleen maar worden verhoogd.

Luisteren naar de klant en alert zijn op de veranderingen in de markt en de specifieke ontwikkelingen die er in de vastgoedwereld plaatsvinden, zijn voor de klant van essentieel belang.

Daar zet JAN DIEPHUIS zich voor in met een visie op de toekomst met betrekking tot waarde en waardeontwikkelingen.

Want het gaat om de klant en omdat samenwerken meer is dan samen werken, zet ik mij daar volop voor in.