Logica brengt je van A naar B, maar creativiteit brengt je overal.
oktober 5, 2017

De ontwikkelingen in de vastgoedsector

De ontwikkelingen in de vastgoedsector en de eisen en wensen die door de Centrale Europese Bank (ECB), de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan taxatierapporten worden gesteld, zijn ondubbelzinnig.

De rapportage moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS) en de richtlijnen van RICS Valuation Standards en het Nederlanse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Taxaties moeten kristalhelder zijn:

  • duidelijk, ondubbelzinnig en gedetailleerd
  • begrijpelijk voor de opdrachtgever(s) en diens adviseur(s)
  • de opdrachtgever(s) moet(en) er op kunnen vertrouwen en bouwen
  • er mag geen misverstand zijn over de inhoud van het taxatierapport
  • het taxatierapport mag op geen enkele wijze misleidend zijn
Dat is waar een registertaxateur die lid is van RICS, NRVT, TEGoVA en VastgoedPRO voor staat.