Logica brengt je van A naar B, maar creativiteit brengt je overal.
oktober 5, 2017
Regeerakkoord en de Wet Hillen
oktober 16, 2017

Bijna iedere taxateur overkomt het wel eens: het niet gegund worden van een taxatieopdracht.

Niet omdat de klant geen vertrouwen heeft in de taxateur, maar omdat veel Register-Taxateurs niet voorkomen op de taxateurs lijstjes van de betreffende bank en waaruit een klant een beperkte keuze moet maken. De klant wordt niet gevraagd of hij, of zij zelf een keus mag maken met wie er zaken gedaan mogen worden.

Waarom hanteren banken een shortlist?
Doen ze dat omdat ze dan controle denken te hebben op de kwaliteit van de aangeleverde rapportage?
Wordt het niet hoog tijd dat de banken oog krijgen voor de realiteit anno 2017?

Sinds de oprichting van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zou ingeschreven zijn in het NRVT-register het uitgangspunt moeten zijn voor het verkrijgen van taxatieopdrachten. Wat blijkt; banken houden zich star vast aan de lijstjes met taxateurs waarmee zij ervaringen hebben. De vraag is echter of dat niet in strijd is met de vrije mededinging. Niet alleen gekwalificeerde en bekwame Register-Taxateurs, maar ook opdrachtgevers worden door deze werkwijze benadeeld. De Register-Taxateur loopt opdrachten mis en opdrachtgevers hebben een beperkte keuze uit Register-Taxateurs, waarmee men geen, of nauwelijks ervaring heeft, laat staan een relatie. Er is hier sprake van belemmering van vrije keuze en juiste prijsvorming.

NRVT
Je kunt je afvragen waarom het instituut NRVT is opgetuigd met werkkamers voor alle disciplines en de daarbij horende reglementen. Daarin staan duidelijke richtlijnen, waaraan een taxatierapport en betreffende Register-Taxateur dient te voldoen om een opdracht te mogen uitvoeren.

Op de website van het NRVT staat onder het kopje “Opdrachtgevers zakelijk”:

“Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur (RT). Een Register-Taxateur handelt in het publieke belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van het NRVT. De Register-Taxateur is van onbesproken gedrag, beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en houdt zich aan de algemene gedrags- en beroepsregels van het NRVT. Deze regels zijn onder meer gebaseerd op de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants’.

Het waren toch DNB en de AFM die hebben aangedrongen op zelfregulering? Banken waren bij dat proces betrokken en hebben mede aangegeven waaraan een Register-Taxateur en een taxatierapport van bedrijfsmatig vastgoed moet voldoen. Wat blijkt echter?

Bij het inschakelen van Register-Taxateurs worden door de banken de aanbevelingen, richtlijnen en voorschriften voor een groot deel genegeerd, die nota bene onder leiding van prof. dr. Aart Hordijk MRICS tot de oprichting van het NRVT heeft geleid. Nog meer verbazing wekt bij bestudering de lijst met namen van de stemgerechtigde leden van de centrale raad van het NRVT. Op die lijst staat namelijk ook een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wanneer zal bij de betrokken banken het besef doordringen dat inschrijving van Register-Taxateurs in de werkkamer voor bepaalde specifieke taxaties van het NRVT voldoende waarborg zou moeten zijn voor de kwaliteit van de Register-Taxateur en opdrachten niet alleen voorbehouden zijn aan Register-Taxateurs die op de lijstjes van de banken voorkomen?

Hopelijk komen de banken tot inkeer en gaan ze zich breder oriënteren op de markt van Register-Taxateurs, zodat ook anderen dan degenen die op de lijstjes staan de mogelijkheid krijgen om mee te dingen naar opdrachten en dat alles in het kader van vrije mededinging.

Hier ligt een taak voor de vastgoedorganisaties NVM, VastgoedPRO, VBO en het NRVT om de lijstjescultuur te doorbreken.

Het artikel is overgenomen van en deels aangepast naar aanleiding van een publicatie van Louis Huijts REV RT (voorzitter sectie Bedrijfsmatig Vastgoed van VBO Makelaars).