Aflossingsvrije hypotheken
oktober 16, 2017
Waarde en prijs.
mei 15, 2018

Om AVG-proof te zijn

In het kader van de AVG, dat met ingang van 25 mei 2018 van kracht wordt in ons land en de landen die deel uitmaken van de EU, hebben wij de nodige voorbereidingen getroffen om te kunnen beantwoorden aan de voorschriften die door de Autoriteit Privacybescherming (AP) gesteld worden.

U kunt er van overtuigd zijn dat wij, zoals gebruikelijk, met persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers zorgvuldig om zullen blijven gaan en hebben er nog een schepje bovenop gedaan, om er zeker van te zijn dat uw gegevens en in vertrouwde handen zijn en uw belangen naar eer en geweten worden behartigd en goed beschermd zijn.

De letterlijke tekst van privacy verklaring van JAN DIEPHUIS Property Valuation & Consultancy is onderstaand als PDF-document weergegeven, maar staat ook op de homepage van onze website.

Bekijk de privacy verklaring